Juridische en technische vertalingen

Juridische en technische vertalingen

Wij zijn gespecialiseerd in juridische en technische vertalingen, hoewel wij ook veel beëdigde vertalingen maken, met name voor particulieren, maar ook voor bedrijven die hun geloofsbrieven in het buitenland willen aanbieden aan hun afnemers.

Juridische en technische vertalingen

Juridische en technische vertalingen

Netwerk

Ons netwerk van tolken en vertalers hebben wij zorgvuldig opgebouwd sinds 1987. Wij kunnen daarom alle grote en kleine opdrachten van allerlei aard aannemen en vakkundig afgewerkt aan u leveren. Elke opdracht verdient een goede tolk of vertaler en wij hebben die voor u.

Zorg voor uw tekst

Alle opdrachten, ook die voor beëdigde vertalingen, worden direct bij ontvangst in behandeling genomen. Een consequente toepassing van uw terminologie wordt gegarandeerd. De vertaling wordt te allen tijde vervaardigd door professionele en ervaren vertalers, die thuis zijn in uw vakgebied. Wij zijn gespecialiseerd in juridische en technische vertalingen en vertalingen op het gebied van psychologie.

Snelle levering

Vertalingen van 1 of 2 A-4 pagina’s leveren wij doorgaans binnen 24 uur.
Voor grotere teksten is de levertijd afhankelijk van onderwerp, wijze van aanleveren en dergelijke. Gemiddeld rekenen we 2000 woorden per vertaler per dag.
U kunt onze levertijd beïnvloeden door uw teksten in een bewerkbaar formaat aan te leveren.