Beëdigde vertaling van een officieel document

Een beëdigde vertaling

Hebt u een vertaling nodig van een officieel document, zoals een notariële akte, een rijbewijs of een diploma? Dan moet dit document voor een ander taalgebied geldig worden gemaakt, dus wordt er een beëdigde vertaling van gemaakt. Behalve de volledige tekst op het document worden ook alle daarop staande stempels, handtekeningen en data in de vertaling vermeld. Bedenk wel dat je in principe in Nederland alleen een beëdigde vertaling kunt maken vanuit het Nederlands in een vreemde taal en vanuit een vreemde taal in het Nederlands. De combinatie Engels – Spaans is dus officieel niet mogelijk bijvoorbeeld. Je zou dan een beëdigde vertaler Engels-Spaans moeten zoeken in Spanje.

Vervaardiging

De vertaling wordt voorzien van een verklaring van de beëdigde vertaler dat hij de tekst naar eer en geweten en volledig heeft vertaald. Ook plaatst hij zijn handtekening en de datum waarop de vertaling is vervaardigd op het document. Onze beëdigde vertalers zijn ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers. Het brondocument, of (afhankelijk van de eisen van het ontvangende land) een zeer goede kopie daarvan, wordt op een degelijke wijze aan de vertaling gehecht.

Beëdigde vertaling

De Beëdigde vertaling heeft dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document

Wijzigingen achteraf zijn niet toegestaan

Het is niet toegestaan om achteraf een blad van de vertaling en/of het brondocument te vervangen door een willekeurig blad met afwijkende tekst of gegevens. Ook mogen er geen stukken tekst worden doorgehaald of toegevoegd, noch in de vertaling, noch in het oorspronkelijke document. De beëdigde vertaling wordt voorzien van een stempel van de vertaler, waaruit blijkt dat hij voor de rechtbank is beëdigd en dat hij is ingeschreven in het register beëdigde tolken en vertalers. Ook plaatst hij zijn handtekening en de datum onder de vertaling, waarmee het document geldt als gewaarmerkt ofwel beëdigd. Nu is de vertaling een officieel document geworden, dat dezelfde bewijswaarde heeft als het origineel, maar voor een ander taalgebied.

In sommige gevallen is het nodig om een apostille op de beëdigde vertaling te laten zetten. De apostille is een bekrachtiging van de handtekening van de beëdigde vertaler en moet door de rechtbank worden geplaatst. Lees hier meer over de apostille.