Apostille, hoe werkt dat?

Apostille

Regelmatig verlangen instanties in het buitenland van opdrachtgevers dat beëdigde vertalingen worden voorzien van een apostille. Deze bewijst dat de vertaler die deze vertaling heeft vervaardigd, inderdaad is geregistreerd als beëdigd vertaler. Bovendien wordt hiermee aangetoond dat de handtekening op de beëdigde vertaling daadwerkelijk van deze vertaler is. Hierdoor is er geen verdere legalisatie nodig om de vertaling in het buitenland te kunnen gebruiken.

Apostille

Een apostille bewijst de echtheid van de handtekening van de beëdigde vertaler.

U kunt een apostille ophalen bij de rechtbank. Hiervoor moeten leges worden betaald. Als u dit zelf doet, bent u echter voordeliger uit dan wanneer u het aan ons overlaat, aangezien wij onze reiskosten en reistijd voor de trip naar de rechtbank in rekening brengen.

Op de beëdigde vertaling wordt een apostillestempel geplaatst en ingevuld. Vervolgens wordt hij ondertekend en van een stempel van de rechtbank voorzien. Zo kan de vertaling in het buitenland worden gebruikt als rechtsgeldig document. De apostille is beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans.

Apostilleverdrag

Nederland heeft zich samen met een groot aantal landen aangesloten bij het apostilleverdrag. Regelmatig komen hier nog landen bij. Dit betekent dat de apostille in al deze landen rechtsgeldig is. Voor de niet aangesloten landen is een zogenaamde ‘legalisatie’ van de handtekening noodzakelijk. Deze kan men in Nederland verkrijgen door met de beëdigde vertaling te gaan naar drie instanties, en wel in deze volgorde:
● Arrondissementsrechtbank waar de handtekening van de vertaler is geregistreerd
● Ministerie van Justitie Bezoekadres: Schedeldoekshaven 100, 2511 EX Den Haag Correspondentieadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Tel. +31 (70) 3707911
● Ministerie van Buitenlandse Zaken Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag. Correspondentieadres: Postbus 20701, 2500 ES Den HaagTel. +31 (70) 3486486

Meer over het onderwerp Apostille op de
website van de Rechtbank

Klik hier voor de lijst van landen die zijn aangesloten bij het apostilleverdrag.